Convocatòries | Gestió cultural

08-06-2023 fins al 04-07-2023

Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura

Del 8 de juny al 4 de juliol de 2023
08-06-2023 fins al 04-07-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 08-06-2023
Subvencions per a les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l'increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l'audiovisual i la música, així com per a les activitats multidisciplinàries dels àmbits esmentats.

Les activitats de desenvolupament de públics per a la cultura poden anar adreçades a persones en general o bé específicament a col·lectius de cultura inclusiva que reconeguin la diversitat de gènere, ètnica, cultural, generacional i funcional o que redueixin el risc d'exclusió social.

S'entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s'entenen per risc d'exclusió social les situacions de vulnerabilitat, com ara la pobresa, les addiccions i la privació de llibertat.

Les activitats poden consistir en accions concretes o en projectes que incloguin un conjunt d'activitats amb una estratègia i un objectiu comuns que tinguin com a objecte la creació, la fidelització o l'increment de públics a través de la creació de comunitats culturals que estimulin l'interès per la cultura. També poden impulsar la interacció de les persones usuàries de la cultura amb la creació i la producció artística, i altres activitats que millorin l'accés, la participació, la sensibilització i l'experiència lúdica o emocional en els àmbits culturals establerts. Aquestes activitats poden ser jornades, tallers, cursos, trobades, escoles d'espectadors (on els participants esdevenen espectadors i es reforça la seva formació en aquest sentit), actes de prefunció i de postfunció, accions amb models participatius o altres actuacions relatives als àmbits esmentats.

S'exclouen: 
 • a) Les activitats l'organització de les quals tingui un pressupost superior a 200.000 €
 • b) Els premis i els concursos que contribueixin al desenvolupament de públics.
 • c) Els ensenyaments reglats dels àmbits de l’apartat 1 de les bases específiques.
 • d) Les activitats organitzades en el marc de festivals, mostres o cicles que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, de la mostra o del cicle. S’entén per festival, mostra o cicle l'esdeveniment que programa obres dels àmbits de l’apartat 1 de les bases específiques, que s’exhibeixen o executen davant d’un públic, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament.
 • e) La programació i producció estable (caixets, honoraris dels creadors, del director artístic o del coordinador
 • de la programació artística) relacionades amb l'activitat de desenvolupament de públics per a la cultura.
 • f) Les activitats organitzades en el marc de la programació dels casals d'aprenentatge o lleure per a la infantesa o l'adolescència, com ara els casals d'estiu o de Setmana Santa o de Nadal.
 • g) Les activitats organitzades per escoles artístiques.
 • h) La realització de consultories.
 • i) Les activitats que es realitzin per encàrrec d'una entitat pública o d'una entitat que en depengui o hi estigui adscrita.
 • j) La formació de professionals dels sectors culturals i artístics.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 8 de juny al 4 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.

Tags: