Agenda | Museus i patrimoni

22-05-2023 fins al 22-05-2023

Taller Educar en Drets Culturals

Dilluns 22 de maig de 10 a 17.30 h al Museu Pau Casals
22-05-2023 fins al 22-05-2023
Localització: Museu Pau Casals
Data de publicació: 26-04-2023
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Les inscripcions es tancaran el 19 de maig a les 15 h.

Al llarg de la seva vida, Pau Casals va posar la música al servei dels ideals de pau, justícia i llibertat. La seva trajectòria artística va anar unida amb un ferm compromís social amb els problemes del seu temps. La defensa dels drets humans fonamentals i la pau des de la seva condició de músic ens permeten situar el seu llegat en els escenaris contemporanis en la funció social de la cultura i la defensa dels drets culturals.

La Càtedra Pau Casals vol promoure un espai de reflexió sobre la necessitat de conèixer en profunditat els drets culturals, fomentant l’educació i el seu tractament en les programacions dels diferents serveis culturals i educatius; museus, biblioteques, centres cívics, escoles artístiques, centres d’art, etc.

Des de la Declaració Universal dels Drets Humans adoptada l’any 1948, els documents principals del dret internacional sobre drets humans han fet referència a la cultura. El dret de tota persona a participar lliurement en la vida cultural queda reflectit tant en aquella declaració com en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), entre d’altres documents.

D’acord amb els principis d’indivisibilitat i interdependència dels drets humans, el dret a participar a la vida cultural no es pot separar de la resta de drets humans. D’altra banda, els principis bàsics del conjunt de drets humans com són la universalitat, la igualtat o la no discriminació, s’apliquen als drets culturals. Això significa que tota persona ha de poder exercir els seus drets culturals i que s’han d’adoptar mesures quan es constaten clares desigualtats entre les persones que habiten un territori o quan es detecten obstacles per fer-los efectius.

En els darrers anys, els plantejaments de Nacions Unides sobre el drets culturals després de l’Observació General 21 de 2009 i la creació de la figura d’Experta en l’esfera dels drets culturals a la Comissió dels Drets Econòmics, Socials i Culturals han ampliat i aprofundit en diferents aspectes del reconeixement i exercici d’aquests drets en els nostres sistemes culturals. Àmbits d’estudi i anàlisis dels diferents informes presenten la necessitat d’aprofundir en la perspectiva de la funció dels serveis culturals en l’educació i sensibilització en drets culturals. Constatem la poca incorporació de l’enfocament en drets culturals en els discursos i relats de molts equipaments i serveis culturals. En aquest context es percep la poca formació especialitzada en aquesta temàtica entre els gestors i gestores culturals, educadors i educares i

Tags: