Convocatòries | Arts escèniques

12-04-2023 fins al 27-04-2023

Subvencions per a projectes de suport a la recerca i la creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional

Del 12 al 27 d'abril a les 14 h
12-04-2023 fins al 27-04-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 11-04-2023
Són subvencions per donar suport a projectes de la recerca i creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional.

S’entén per projectes de suport a la recerca i la creació, aquells programes que promouen i posen a disposició dels creadors i creadores els mitjans i recursos necessaris per poder desenvolupar els seus projectes de recerca i creació a través de programes de suport, convocatòries d’ajuts, beques i residències artístiques, fent-ne acompanyament, seguiment i valoració.

S'estableixen tres modalitats:
  • a) Projectes de suport a la recerca i la creació duts a terme en equipaments o espais culturals especialitzats, on aquest suport és l’objecte principal de l’espai i la resta d’activitats que es duen a terme es deriven d’aquesta finalitat.
  • b) Projectes de suport a la recerca i la creació duts a terme en equipaments o espais culturals, que donen altres serveis culturals tant a professionals com a ciutadans.
  • c) Projectes de suport a impulsats per entitats que no disposen de cap equipament ni espai determinat per dur a terme l’activitat.

A qui va dirigit?
Poden optar a aquestes subvencions:
  • Les entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme la seva activitat en els àmbits de les arts escèniques i les arts visuals.
  • Les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per fer projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat a) i la resta de les bases.
  • En el cas de projectes d’arts visuals, les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que duen a terme tota o una part de la seva activitat en l'àmbit de les arts visuals, i tenen domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.
Termini de sol·licitud: del 12 al 27 d'abril de 2023 a les 14 h

Tags: