Convocatòries | Biblioteques, llibre i edició

12-04-2023 fins al 27-04-2023

Subvencions de l'àmbit de les lletres

Del 12 al 27 d'abril a les 14 h
12-04-2023 fins al 27-04-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 11-04-2023
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a projectes de promoció i difusió de la literatura en català i en occità que es facin dins dels territoris del domini lingüístic.

A qui va dirigit?
  • A les entitats privades sense finalitat de lucre, l’Administració local i els ens públics que en depenen o que hi estan vinculats.

L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport a aquelles entitats sense finalitat de lucre que, de manera continuada al llarg de l'any, duen a terme un seguit de projectes destinats a donar suport als sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.) o a difondre el patrimoni literari català.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
  • a) Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que vetllen pels interessos dels professionals de les lletres (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.), en llengua catalana o occitana.
  • b) Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que tenen per objectiu difondre el patrimoni literari català.

A qui va dirigit?
  • Modalitat a): a les entitats privades sense finalitat de lucre (no s'inclouen les adscrites a una entitat pública) amb domicili social a Catalunya, que agrupen els professionals de les lletres (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.) en llengua catalana dins de l'àmbit lingüístic català i vetllen pels seus interessos professionals.
  • Modalitat b): les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les adscrites a una entitat pública, la missió principal de les quals sigui la difusió del patrimoni literari català o occità que actuïn dins de l'àmbit lingüístic català. La programació de les entitats que tinguin seu fora de Catalunya ha de mantenir una vinculació clara amb Catalunya perquè versa sobre obres o autors catalans o bé perquè inclou participants procedents de Catalunya. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per autor català el que resideix a Catalunya i, en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya.

Tags: