Convocatòries | Arts escèniques

05-04-2023 fins al 24-04-2023

Subvencions de l'àmbit de les arts escèniques, visuals i de la música

Del 5 al 24 d'abril a les 14 h
05-04-2023 fins al 24-04-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 05-04-2023
Són subvencions per donar suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

A qui va dirigit?
  • Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Són subvencions per donar suport a la programació estable d'activitats d'arts visuals.

A qui va dirigit?
  • Poden optar a les subvencions ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Són subvencions per regular la concessió de subvencions per a la planificació i l'execució d'activitats complementàries a la programació professional estable d'arts escèniques i música de les entitats adherides al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

A qui va dirigit?
  • Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments i les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades, que compleixin els requisits i les condicions de la base 3.

Tags: