Convocatòries | Música

16-03-2023 fins al 30-03-2023

Subvencions per a la promoció de la música

Termini per sol·licitar l’ajut: del 16 al 30 de març de 2023, ambdós inclosos.
16-03-2023 fins al 30-03-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-03-2023
Aquesta línia de subvenció és per donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.

En les següents modalitats:

a) Suport a la formació
Suport a l’organització d’activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en format de seminaris, jornades, tallers, i cursos.
En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general. 

b) Suport a la producció
Suport a la producció d'un espectacle musical de nova creació, d'alt interès cultural. Ha de ser la presentació d'una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S'ha d'acreditar l'estrena de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l'auditori o l'espai d'exhibició corresponent.
Queden excloses les representacions posteriors de l'espectacle, així com les gires, les produccions destinades per a l'edició d'enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals, i les produccions protagonitzades íntegrament músics no professionals.

c) Suport a projectes globals
Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents:
Recerca, formació, publicacions, producció (tal com es defineix al punt 1.2.b de les bases específiques) i exhibició. 
Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un projecte que contingui, com a mínim, dos dels àmbits descrits en el paràgraf anterior.

Als efectes d'aquesta modalitat s'exclou l'edició comercial de projectes discogràfics en qualsevol format.

Tags: