Convocatòries | Gestió cultural

15-03-2023 fins al 31-03-2023

Subvencions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional

Del 15 al 31 de març a les 14 h
15-03-2023 fins al 31-03-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 15-03-2023
Són subvencions per donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:
  • La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
  • La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

A qui va dirigit?
  • A les corporacions locals o ens que en depenen.
  • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.
  • A les empreses, siguin persones físiques o jurídiques amb domicili a un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • Les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya.
  • No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

Són subvencions per a la realització de consultories per a entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

A qui va dirigit?
  • A les associacions, fundacions i federacions amb seu social a Catalunya i que pertanyin a l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

Termini de presentació de sol·licituds per les subvencions: del 15 al 31 de març de 2023 a les 14 h

Tags: