Actualitat | APGCC

21-02-2023 fins al 09-03-2023

Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya (CLT099)

Del 21 de febrer al 9 de març a les 14 h
21-02-2023 fins al 09-03-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 20-02-2023
 L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a l'organització de festivals, congressos i fires i altres esdeveniments, presencials o en línia, que es facin a Catalunya i que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa. S'inclou també el suport a esdeveniments que, malgrat que estiguin dedicats majoritàriament a altres àmbits culturals, incorporen dins el seu programa activitats, continguts o jornades tècniques o professionals dedicades a la cultura digital.

Es poden atorgar subvencions en les dues modalitats següents:
  • a) Suport a esdeveniments de cultura digital: suport a l'organització d'esdeveniments l'objecte principal dels quals sigui la difusió de projectes de contingut artístic i cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa. L'import màxim de la subvenció és de 120.000 euros i no pot superar el 50% del cost de l'esdeveniment. 
  • b) Suport a continguts culturals digitals en esdeveniments: suport a l'organització de les activitats de cultura digital incloses en la programació d'un esdeveniment dedicat principalment a altres disciplines o àmbits. L'import màxim de la subvenció és de 15.000 euros i es pot subvencionar fins al 80% del cost de l'activitat o activitats. 
A qui va dirigit
  • A les empreses, siguin persones físiques o jurídiques.
  • A les entitats privades sense ànim de lucre.
  • Als ens locals de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
Termini de presentació de sol·licituds: El període per presentar les sol·licituds és del 21 de febrer al 9 de març a les 14 h de 2023.

Tags: