Recursos i documentació | Gestió cultural

Data de publicació: 09-02-2023

Com són les condicions laborals i de vida d'artistes i professionals de la cultura?

Estudi Publicat per l'Observatori Social de la Fundació 'La Caixa'
Data de publicació: 09-02-2023
Aquest article analitza les condicions laborals i de vida dels treballadors del sector cultural a Espanya a partir de les dades d’una enquesta feta a 1.384 artistes i professionals de la cultura l’any 2022. Els resultats de l’estudi posen de manifest les particularitats de l’activitat d’aquests professionals, accentuades en part per l’efecte de la pandèmia, i quin impacte ha tingut aquesta circumstància sobre el seu nivell de benestar. La recerca ha permès d’aprofundir en altres aspectes, com ara el valor que els professionals de la cultura atorguen a la seva pròpia feina o quina percepció tenen sobre el valor que la societat concedeix a les activitats culturals.

Punts clau
  1. Tan sols el 5% de professionals de la cultura creuen que la societat considera que la seva feina és essencial, malgrat el paper clau de la cultura com a element d’inclusió i de benestar individual i social.
  2. Més de la meitat de professionals perceben dificultats a l’hora de viure de la seva feina i la majoria, el 80%, pensen que la societat ignora la precarietat i la irregularitat que la caracteritzen.
  3. Entorn del 70% de professionals de l’àmbit cultural diu que pateix la pressió del temps i el fet de no poder desconnectar de la feina, mentre que en el conjunt de treballadors espanyols aquesta xifra era de gairebé el 60% l’any 2019.
  4. Quasi el 60% de professionals declaren uns ingressos inferiors als 1.500 euros mensuals procedents de la seva activitat cultural, molt per sota del salari mitjà i medià. A aquesta precarietat material cal afegir-hi la dificultat d’aconseguir un equilibri personal, familiar i professional.
  5. Les persones joves pateixen pitjors condicions materials i de vida que no altres grups d’edat. Així, el 70% de menors de 35 anys viuen amb dificultats econòmiques i el 63% treballen de manera irregular. També són el grup que manifesta menys equilibri entre la seva vida personal, familiar i professional, i el que més ha considerat abandonar la seva activitat.
Consulta l'article complet

Tags: