Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 16-01-2023

Seguiment de PACIFY-D

El programa de formació per a Joves Ambaixadors Locals en fase de pilotatge
Data de publicació: 16-01-2023
En el marc del projecte PACIFY-D – Promoure la ciutadania activa dels joves a través de la diplomàcia, el consorci està duent a terme les sessions pilot per a avaluar l’eficàcia i rellevància del programa de formació per a Joves Ambaixadors Locals (YLAs) en els 6 països objectiu del projecte: Hongria, Grècia, Espanya, Itàlia, Bèlgica i França.

Tags: