Convocatòries | Gestió cultural

12-12-2022 fins al 23-12-2022

Convocatòria de projectes de Bones Pràctiques en Gestió Cultural

Fins el 23 de desembre de 2022 a les 14 h
12-12-2022 fins al 23-12-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 12-12-2022
En el marc de la VI Conferència Estatal de la Cultura, que es realitzarà a València els dies 1, 2 i 3 de febrer de 2023, la Federació Estatal d'Associacions de Professionals de la Gestió Cultural (FEAGC), de la qual l'APGCC en forma part, obre una convocatòria pública amb l'objectiu de seleccionar fins a un màxim de 10 projectes culturals relacionats amb Models i Experiències de Bones Pràctiques en Gestió Cultural, per a la seva presentació a la Conferència. Els projectes cal que estiguin relacionats amb els temes que planteja la VI Conferència: innovació, accessibilitat i sostenibilitat.

Requisits de participació:
La convocatòria s'adreça a iniciatives i projectes tant públics com privats, o de naturalesa mixta. Hi pot participar qualsevol persona, col·lectiu, associació o entitat pública o privada que lideri un projecte cultural que pugui ser considerat com a model o experiència de Bones Pràctiques i hagi estat promogut i desenvolupat a l'estat espanyol.

No s'admeten idees de projectes o bé projectes que no s'hagin dut a terme o s'estiguin realitzant en aquest moment per primer cop.

Totes les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'enviar un correu a la Secretaria de la VI Conferència FEAGC a l'adreça conferenciacultura@feagc.com, indicant-hi clarament SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS DE LA VI CONFERENCIA DE LA CULTURA, acompanyat de les següents dades:
  • Dades personals (si és un col·lectiu, el nom o denominació d'aquest i les dades d'un/a representant)
  • CV de promotors i promotores (màxim una pàgina)
  • Resum del projecte (màxim tres pàgines)
Terminis:
La data límit de recepció de projectes serà 23 de desembre de 2022 a les 14 h

La publicació dels projectes seleccionats es farà a través de la pàgina web de la VI Conferència Estatal de la Cultura i de la FEAGCdurant els 10 dies posteriors a aquesta data.

Selecció i presentació dels projectes:
L'organització seleccionarà, a través del comitè tècnic on està integrada la Junta Directiva de la FEAGC completament, fins a un màxim de 10 projectes entre aquells que es considerin de major interès, d'acord amb la temàtica de Bones Pràctiques de Gestió Cultural en projectes d'innovació, accessibilitat o sostenibilitat.

Dotació:
S'otorgarà un Premi de 1000 € al projecte o experiència més votat per les persones assistents de la VI Conferència Estatal de la Cultura.

Tags: