Convocatòries | Arts visuals

19-10-2022 fins al 03-10-2022

Subvencions per a projectes de suport a la recerca i la creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional

Del 19 d'octubre al 3 de novembre a les 14 h
19-10-2022 fins al 03-10-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 19-10-2022
Són subvencions per donar suport a projectes de la recerca i creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional. S’entén per projectes de suport a la recerca i la creació, aquells programes que promouen i posen a disposició dels creadors i creadores els mitjans i recursos necessaris per poder desenvolupar els seus projectes de recerca i creació a través de programes de suport, convocatòries d’ajuts, beques i residències artístiques, fent-ne acompanyament, seguiment i valoració.

A qui va dirigit?
  • Les entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme la seva activitat en els àmbits de les arts escèniques i les arts visuals.
  • Les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per fer projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat a) i la resta de les bases.
  • En el cas de projectes d’arts visuals, les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que duen a terme tota o una part de la seva activitat en l'àmbit de les arts visuals, i tenen domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

Termini de sol·licitud: del 19 d'octubre al 3 de novembre a les 14 h del 2022.
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 2 de novembre, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 3 de novembre a les 14h. 

Tags: