Convocatòries | Museus i patrimoni

14-10-2022 fins al 02-11-2022

Subvencions per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional

Del 14 d'octubre al 2 de novembre a les 14 h
14-10-2022 fins al 02-11-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 14-10-2022
Són subvencions per promoure la conservació del patrimoni arquitectònic català mitjançant subvencions destinades a impulsar l'elaboració o la revisió de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional, durant un període triennal.

Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
  • a) Elaboració de plans directors de béns culturals d'interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.
  • b) Elaboració de plans d'ús i manteniment de béns culturals d'interès nacional protegits en les categories de monument històric o de jardí històric.
  • c) Elaboració dels instruments urbanístics de protecció a què fa referència l'article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, referits a béns culturals d'interès nacional protegits amb la categoria de conjunts històrics i els seus entorns respectius (plans especials de protecció).
A qui va dirigit?
  • Modalitats a) i b): els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya, així com els arquebisbats i bisbats catalans i les cooperatives agràries de Catalunya. També hi poden optar les parròquies i els monestirs de Catalunya que tinguin capacitat per dur a terme l'actuació subvencionable d'acord amb la normativa eclesiàstica.
  • Modalitat c): els ajuntaments de Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 d'octubre al 2 de novembre a les 14 h de 2022.
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 31 d'octubre, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 2 de novembre a les 14h.

Tags: