Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 25-07-2022

Expressió d'interès per la creació d’un grup d'experts de l'acció de la UE de la Capital Europea de la Cultura

Data límit: 30 de setembre de 2022
Data de publicació: 25-07-2022
La Comissió Europea convoca una expressió d’interès per l’establiment d’un grup d’experts que siguin potencial membres del panel per l’acció de la Unió Europea de la Capital Europea de la Cultura.  

Els objectius generals de la iniciativa de la Capital Europea de la Cultura són salvaguardar i promoure la diversitat de cultures a Europa, ressaltar els trets comuns que comparteixen, així com augmentar el sentiment de pertinença dels ciutadans a una àrea cultural comuna i fomentar la contribució de la cultura al desenvolupament a llarg termini de les ciutats d’acord amb les seves respectives estratègies i prioritats. 

El grup d’experts que finalment formarà el panel participarà en els procediments de selecció i seguiment de les capitals europees de la cultura. Els experts han de treballar de forma independentment, és a dir, a títol personal i no en nom de cap organització.   

El grup estarà format per deu experts designats per les institucions i els òrgans de la UE (el Parlament Europeu, el Consell, la Comissió i el Comitè de les Regions) i formaran l’anomenat grup d’experts europeus.    

El paper del comitè és avaluar les sol·licituds rebudes de les ciutats que liciten el títol de capital de la cultura, acordar una llista reduïda de ciutats per a la preselecció, recomanar una ciutat per al títol en el context de cada competició i supervisar la preparació de les ciutats designades fins a l'any del seu títol. 

Data límit: 30/09/2027 

Tags: