Actualitat | APGCC

Data de publicació: 21-07-2022

Publicat un document que vol conèixer quin és el pes específic que tenen les dones en aquests espais de lideratge de la cultura catalana

La realització del document ha comptat amb la participació de l'APGCC
Data de publicació: 21-07-2022
El document actual persegueix posar els fonaments per a la creació d’una base de dades dels llocs de presa de decisions amb l’objectiu de conèixer quin és el pes específic que tenen les dones en aquests espais de lideratge de la cultura catalana.

Els passos definits per a la creació d’aquesta base de dades són els següents:
  • Determinar què és lideratge o què són els llocs de presa de decisions en el sector cultural i establir conceptes clau per parlar d’igualtat entre dones i homes.
  • Estipular criteris per determinar els llocs de lideratge o de presa de decisions en els sectors culturals catalans.
  • Recollir dades sobre les persones que ocupen aquests llocs identificats com de lideratge o de presa de decisions de la cultura catalana.
  • Crear un instrument revisable periòdicament per tenir dades actualitzades que facilitin l’anàlisi de l’evolució de la igualtat en els llocs de lideratge cultural.
  • Redactar un primer informe de la situació de les dones i els homes en els llocs de lideratge o de presa de decisions de la cultura a Catalunya per a l’any 2021.
Aquesta base de dades representarà l’eina bàsica que ha de permetre al CoNCA reclamar polítiques públiques per afavorir l’equilibri entre dones i homes en els llocs de presa de decisions del sector cultural català.

Tags: