Actualitat | Arts escèniques

Data de publicació: 05-07-2022

Carta de les Arts a l’Educació

Una seixantena de recomanacions de la Carta de les Arts a l’Educació configuren el full de ruta amb el que incloure les arts a l’educació obligatòria
Data de publicació: 05-07-2022
La Carta està formada per un manifest, seixanta-tres recomanacions i uns compromisos adoptats per les administracions. Pel que fa a la declaració de principis, fa referència al fet que l’educació en les arts és condició del dret de la ciutadania a la cultura. No poder exercir aquest dret coarta el desenvolupament personal i constitueix un factor greu d’exclusió social. A més, recorda que les arts estimulen el desenvolupament cognitiu, emocional i relacional de la persona, necessaris per al seu desenvolupament integral.

Les recomanacions sorgeixen dels treballs preliminars que s'han fet en els dos darrers anys i de la participació i contribució dels assistents als grups de treball del Fòrum de les Arts a l’Educació, que va tenir lloc l’1 i 2 d’abril, i que van tractar els següents temes: “La presència curricular dels llenguatges artístics”, “Les arts com a vertebradores d’un projecte de centre”, “La formació de mestres”, “La formació del professorat de secundària” i “La formació pedagògica dels professionals de les arts i la mediació”. En aquests grups de treball es van diagnosticar problemes, proposar vies de solució i formular propostes sobre les polítiques a fer per avançar en favor d’una presència més àmplia i d’una millor qualitat de les arts a l’educació obligatòria, que és l’única que és universal, sense exclusions.

Aquestes propostes, agrupades en sis blocs, aspiren a ser objecte del compromís de les administracions i a traduir-se en actuacions concretes degudament programades. Els sis blocs de continguts són: Recursos i condicions legals; formació; educació inclusiva, equitativa i intercultural; canvis organitzatius, funcionals i culturals dels centres; seguiment, coneixement i recerca i, per últim, la cooperació entre les administracions.

Vinyet Panyella ha destacat: “És prioritari que es produeixi aquest diàleg entre les administracions per arribar a acords estratègics en la cruïlla arts-educació i assolir que l’ensenyament artístic sigui present de manera continuada a l’educació obligatòria a primària i secundària”

A continuació Jordi Font ha explicat com ha estat el procés d’elaboració de la carta, posant de manifest que “l’alfabetització artística és un factor essencial per la formació integral de les persones”.

Per finalitzar, Núria Iceta ha explicat els propers passos a seguir que són “continuar construint aquesta comunitat i convocar bianualment el Fòrum de les Arts a l’Educació”.

Del Fòrum van sorgir els primers compromisos en ferm per part de Govern i de les administracions locals per fer més presents la incorporació de les arts a l’educació obligatòria. Aquests acords consten d’unes mesures concretes com ara que el Departament d'Educació, el Departament de Recerca i Universitats i el Departament de Cultura del Govern de la Generalitat es van comprometre a constituir un grup de treball permanent per a la coordinació i la integració d'actuacions per a l’abordatge de la presència de les arts i la cultura en l’educació. Les mesures concretes que treballaran conjuntament en aquest grup de treball són:
  • Concretar programes de promoció de les arts en l’educació obligatòria. En aquesta comissió es treballaran, entre d'altres, possibles mesures relacionades amb la formació de formadors, l’impuls de nous programes per incorporar les arts en la resta de matèries i en les hores de gestió autònoma dels centres, i per promoure la col·laboració entre agents culturals del territori i els centres educatius, de manera homogènia en l’àmbit territorial i social.
  • Detectar, concentrar i difondre experiències d’èxit que promoguin les arts en centres educatius i estendre-les a la resta de centres. Han de ser programes que treballin les arts proposades tant per centres educatius com pel món artístic i cultural. L’objectiu concret ha de ser facilitar l'accés a bones pràctiques i impulsar materials, actes i capacitacions per a l'extensió de les iniciatives d'èxit.
  • Impulsar l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors dins el sistema universitari de Catalunya.
  • Aprofitar la feina d'identificació i concentració d'informació i iniciatives per a la posada en marxa d'un observatori de les arts a l'educació que permeti l'accés a una visió general i de sistema dels ensenyaments artístics en totes les etapes educatives, tant en l’àmbit formal com el no formal.
Pel que fa a les administracions locals, es va anunciar el compromís acordat per les quatre diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de Catalunya referent a la creació d'un espai de coneixement i assessorament de bones pràctiques i experiències inspiradores format per les quatre diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de Catalunya representats per la Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis.

Finalment, la Comissió Permanent, constituïda pel CoNCA i formada pel Consell Rector del Fòrum, s’encarregarà de fer el seguiment del procés obert i de convocar, cada dos anys, edicions successives del Fòrum, destinades a fer el balanç i a propiciar l’actualització de plantejaments i compromisos.

Han assistit a l’acte de presentació de la Carta representants del Consell Rector del Fòrum de les Arts a l’Educació, integrat pel Departament d’Educació, el Departament de Cultura i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, així com representants de les quatre diputacions catalanes, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Coordinadora Catalana de Fundacions, la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Interarts.


Documents relacionats
Carta de les Arts a l'Educació

Tags: