Convocatòries | Gestió cultural

28-06-2022 fins al 14-07-2022

Subvencions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional

Termini de sol·licitud: del 28 de juny al 14 de juliol a les 14 h del 2022
28-06-2022 fins al 14-07-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 27-06-2022
L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

A qui va dirigit?
  • A les corporacions locals o ens que en depenen
  • A les fundacions i a les associacions, amb domicili social a Catalunya.

L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.
 
A qui va dirigit?
  • Als ajuntaments o ens que en depenen.
  • A les fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya.

Termini de sol·licitud: del 28 de juny al 14 de juliol a les 14 h del 2022.
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis acostumats, aquest tràmit es tancaria el 13 de juliol, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 14 de juliol a les 14 h.


Tags: