Convocatòries | Museus i patrimoni

19-05-2022 fins al 07-06-2022

Ajuts de l'àmbit dels museus

Fins el 7 de juny de 2022
19-05-2022 fins al 07-06-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 19-05-2022
Són subvencions per donar suport als museus de Catalunya per portar a terme l'activitat museística, d'acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

A qui va dirigit
  • Als ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
  • Als consorcis locals amb domicili a Catalunya.
  • A les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Termini de presentació de sol·licituds: El període per presentar les sol·licituds és del 18 de maig al 7 de juny a les 14 h (ambdós inclosos).
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 6 de juny, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 7 de juny a les 14 h.

Són subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.

Es poden subvencionar tres tipus de projectes:
  1. Inventari, catalogació i digitalització dels béns culturals que integren els museus catalans.
  2. Normalització de terminologia, unificació i estructuració del vocabulari tècnic utilitzat en la descripció dels béns culturals que integren els museus catalans.
  3. Projectes de documentació dels fons fotogràfics dels museus catalans.
A qui va dirigit
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ens locals o els ens que en depenen, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.

La tramitació d'aquest ajut es fa a través d'EACAT.
Termini de presentació de sol·licituds: El període per presentar les sol·licituds és del 19 de maig al 7 de juny a les 14 h (ambdós inclosos).
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 6 de juny, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 7 de juny a les 14 h.

Tags: