Convocatòries | Arts visuals

18-05-2022 fins al 07-06-2022

Subvencions per a programacions estables d'activitats d'arts visuals de caràcter professional

Del 18 de maig al 7 de juny a les 14h
18-05-2022 fins al 07-06-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 17-05-2022
L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts és donar suport a programacions estables d'arts visuals que incloguin activitats com exposicions individuals o col·lectives, presentacions de treballs o intervencions de creadors en les seves múltiples disciplines.

Persones destinatàries
Poden optar a les subvencions ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de maig al 7 de juny a les 14 h.
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 6 de juny, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 7 de juny a les 14 h.

Tags: