Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 29-03-2022

Desapareix el contracte per obra o servei

La reforma laboral elimina aquesta possibilitat a partir del 30 de març i les entitats han de buscar fórmules alternatives.
Data de publicació: 29-03-2022
Un dels canvis més importants que comporta la reforma laboral que va entrar en vigor a finals del 2021 amb el Reial Decret Llei 32/2021, és la desaparició del contracte per obra o servei.

La nova normativa parteix de la premissa que, en termes generals, els contractes de treball han de ser indefinits. Això vol dir que la contractació temporal ha de ser excepcional i ha d’estar justificada. En aquest sentit, es plantegen les excepcions dels casos en els quals se celebren contractes per circumstàncies de la producció o per una substitució d’una altra persona treballadora.

Aquest tipus de relació contractual és temporal i fins ara servia per contractar una persona per a una tasca o servei determinat, sense especificar la durada ni moment exacte de finalització. Es tracta, per tant, d’un tipus de contracte molt emprat en el tercer sector, de vegades, per exemple, vinculat a un projecte concret que es desenvolupa gràcies a una subvenció o ajut.

Tags: