Actualitat | APGCC

Data de publicació: 06-04-2022

Parlem amb... Pepe Zapata

Hem parlat breument sobre gestió cultural amb el director del Tresc - Comunitat de Cultura, soci de l'APGCC
Data de publicació: 06-04-2022
Quina és la prioritat de la GC a Catalunya per aquest any?
Més que mai, trobar fórmules de col·laborar. La capacitat de compartir, de trobar aliances, d'establir xarxes, de saber que per molt petit que sigui el nostre projecte trobarem altres projectes tan o més petits que el nostre amb els que compartir objectius, estratègies, experiències... fins i tot públics.

Què creus que els cal aprendre a altres sectors del sector cultural?
La proximitat amb els destinataris finals, amb els usuaris i els públics. Disposar del seu feedback proper, en moltes ocasions a flor de pell, ens ajuda a parar atenció a les seves necessitats i inquietuds, i ens possibilita empatitzar de manera contínua i constant.

Què és el més t'agrada de la teva professió?
La possibilitat d'intervenir en el procés de generació d'emocions als individus i a les comunitats. M'agrada la idea de la GC com a tràfic d'emocions, d'establiment de connexions entre persones que creen i s'expressen i d'altres que se senten interpel·lades per les propostes culturals i artístiques. Al cap i a la fi, el principal retorn que rebem de la nostra feina no és altre que un gest, una picada d'ulls, un somriure, un crit, un aplaudiment... però són tan gratificants!

Tags: Parlemamb