Agenda | Gestió cultural

24-03-2022 fins al 11-04-2022

Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya

Termini per sol·licitar l’ajut: del 24 de març a l'11 d'abril de 2022, tots dos inclosos.
24-03-2022 fins al 11-04-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 24-03-2022
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a l'organització de festivals, congressos i fires i altres esdeveniments, presencials o en línia, que es facin a Catalunya i que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa. S'inclouen també les jornades tècniques o professionals que tingui l'objecte esmentat i que formin part d'esdeveniments dedicats a altres continguts culturals.

Queden exclosos de les subvencions que preveuen aquestes bases:
  • Els esdeveniments que tinguin com a objecte la recerca de finançament o les presentacions comercials.
  • Els esdeveniments consistents exclusivament en activitats de formació i de caràcter acadèmic.
  • Els festivals i les mostres, audiovisuals que puguin ser subvencionats a través de la línia de subvencions de l'Institut Català de les Empreses Culturals de suport a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.
  • Els esdeveniments consistents exclusivament en exposicions d'arts visuals que puguin ser subvencionats a través de les línies de subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals i de projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals.
  • Els esdeveniments de turisme cultural digital.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 24 de març a l'11 d'abril de 2022, tots dos inclosos. És obligatori signar el formulari de sol·licitud amb certificat digital. L'Idcat mòbil i  el clave no serveixen per realitzar aquest tràmit. Consulteu l'apartat "certificats digitals i signatura electrònica" d'aquest web.

A qui va dirigit
  • A les empreses, siguin persones físiques o jurídiques.
  • A les entitats privades sense ànim de lucre.
  • Als ens locals de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
  • No poden optar a aquestes subvencions l'Ajuntament de Barcelona ni els ens públics vinculats o dependents.

Tags: