Convocatòries | Biblioteques, llibre i edició

16-03-2022 fins al 31-03-2022

Subvencions de l'àmbit de les lletres

Inici sol·licituds: 16 de març
16-03-2022 fins al 31-03-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-03-2022
Subvencions per a l'edició d'obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris (CLT022)
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a l’edició d’obres literàries singulars especialment rellevants en llengua catalana o occitana i a l’edició d’obres sobre moviments i autors literaris.
Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
 1. Obres literàries escrites originalment en llengua catalana o occitana d'autors o autores especialment rellevants en el context de la tradició literària, escrites en qualsevol gènere literari (novel·la, poesia, dietaris, epistolaris, assaig literari, etc.).
 2. Obres de no-ficció sobre moviments, obres, autors o autores, i també sobre crítica literària, de literatura catalana o occitana, escrites en qualsevol llengua.
A qui va dirigit
 • A les empreses editorials privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb seu social en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
 • No poden optar a aquestes subvencions les entitats del sector públic, les entitats privades sense ànim de lucre ni les empreses editorials participades per entitats del sector públic.
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 al 31 de març de 2022 (ambdós inclosos). Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Subvencions a editorials per a la traducció al català o a l'occità d'obres literàries (CLT023)
Són subvencions per donar suport a propostes de traducció al català o a l'occità d'obres literàries escrites originàriament en llengua diferent del castellà. S'hi inclou la traducció d'obres en forma de llibre en paper, audiollibre o llibre electrònic.
A qui va dirigit?
 • A les empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
 • A Les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de març al 28 d'octubre del 2022 (ambdós inclosos). Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Subvencions per a la promoció d'activitats literàries (CLT034)
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a projectes de promoció i difusió de la literatura en català i en occità que es facin dins dels territoris del domini lingüístic. S'entén per projectes de promoció i difusió l'organització de jornades i cicles de conferències, de festivals i espectacles literaris, de rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari.
A qui va dirigit?
 • A les entitats privades sense finalitat de lucre, l’Administració local i els ens públics que en depenen o que hi estan vinculats.
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 al 31 de març del 2022 (ambdós inclosos). Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes (CLT045)
L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport a aquelles entitats sense finalitat de lucre que, de manera continuada al llarg de l'any, duen a terme un seguit de projectes destinats a donar suport als sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.) o a difondre el patrimoni literari català.
Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
 1. Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que vetllen pels interessos professionals dels escriptors en llengua catalana.
 2. Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que tenen per objectiu difondre el patrimoni literari català.
A qui va dirigit?
 • Modalitat 1: a les entitats privades sense finalitat de lucre (no s'inclouen les adscrites a una entitat pública) amb domicili social a Catalunya, que agrupen escriptors en llengua catalana dins de l'àmbit lingüístic català i vetllen pels seus interessos professionals.
 • Modalitat 2: les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les adscrites a una entitat pública, la missió principal de les quals sigui la difusió del patrimoni literari català que actuïn dins de l'àmbit lingüístic català. La programació de les entitats que tinguin seu fora de Catalunya ha de mantenir una vinculació clara amb Catalunya perquè versa sobre obres o autors catalans o bé perquè inclou participants procedents de Catalunya. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per autor català el que resideix a Catalunya i, en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya.
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 al 31 de març de 2022 (ambdós inclosos). Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Tags: