Convocatòries | Arts visuals

08-03-2022 fins al 23-03-2022

Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals

Del 8 al 23 de març de 2022
08-03-2022 fins al 23-03-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 07-03-2022
Són ajuts per promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals. 

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
  • Suport a l'organització d'un programa d'activitats de formació per a professionals i a l'organització d'activitats de dinamització i d'iniciació a les arts visuals. 
  • Suport a l'organització d'activitats professionals en format d'exposició, mostra, festival o similar, que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals. Són subvencions per a la producció, l'exhibició i la difusió d'aquests projectes. 
  • Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals dedicats a la preservació, la documentació, la catalogació i la difusió, que suposin un impuls en la trajectòria del sector o del sol·licitant, en format de publicació digital, web o qualsevol altre vinculat a les noves tecnologies.
A qui va dirigit?
  • A empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals.
  • A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen dels apartats anteriors i les bases.

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 23 de març de 2022 (ambdós inclosos).

Tags: