Agenda | Gestió cultural

04-03-2022 fins al 04-02-2022

Presentació de l’estudi 'Cultura, Medi Ambient i Emergència Climàtica. Com actuar en l'àmbit de la Gestió i les polítiques culturals locals'

Activitat en línia, divendres 4 de març, de 12 a 13.15 h
04-03-2022 fins al 04-02-2022
Localització: Online
Data de publicació: 21-02-2022
La darrera publicació del CERC és un estudi realitzat amb la col·laboració de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona en el qual s’analitzen les relacions entre la cultura, el medi ambient i l’emergència climàtica des de la perspectiva local. El seu objectiu és oferir una visió de conjunt i un marc pràctic que mostrin les connexions que hi ha entre aquests àmbits. Al llarg del treball s’identifiquen possibles línies d’actuació per als ajuntaments o altres agents que vulguin donar a les seves polítiques culturals una orientació que vinculi la cultura amb el medi ambient, així com considerar les qüestions relatives a l’emergència climàtica a l’hora de planificar, dissenyar i executar l’acció pública en cultura.

El treball ha donat lloc a un informe que es presentarà el proper 4 de març a les 12 h.

12 h Benvinguda. Laia Gargallo, cap de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals (CERC)
12.10 h Idees clau i principals conclusions de l’estudi. Jordi Baltà i Herman Bashiron Mendolicchio, ITD, autors.
12:40 h Diàleg “cultura i medi ambient, una connexió necessària”. Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural, i German Llerena, educador ambiental de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i professor  de la UAB. Modera Blanca Martínez de Foix, cap de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental.


Organitza: Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) i Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona

Tags: