Actualitat | Museus i patrimoni

Data de publicació: 31-01-2022

Edcamp Online de Museus i Accessibilitat

Dissabte 19 de febrer de de 9.30 a 12.30 h
Data de publicació: 31-01-2022
La missió dels museus és aconseguir ser espais democratitzadors i inclusius. Com arribar a ser-ho si no poden permetre l’accés a tothom o si el seu contingut no és accessible per a tots? Per assolir-ho, els equipaments culturals han de disposar d’un pla d’accessibilitat, d’un instrument que identifiqui i planifiqui les actuacions que cal dur a terme perquè s’assoleixin les condicions d’accessibilitat establertes per la llei (Llei 13/2014 d’accessibilitat i Codi d’accessibilitat de Catalunya-gener 2020).

No obstant això, la realitat és una altra. A Catalunya són excepcionals els museus que compten amb una persona exclusivament dedicada a l’àmbit de l'accessibilitat. Degut a la poca implicació o, fins i tot, a la poca atenció que rep l’accessibilitat en les planificacions estratègiques de cada institució, tampoc és fàcil aconseguir recursos o de dirigir-los cap a aquesta transformació.

Això a poc a poc va donant un gir. Quin sentit té la cultura per nosaltres si les mateixes institucions que la representen resulten ser una barrera per accedir a ella? Per trencar aquest mur, caldrà una implementar una nova mirada. Caldrà fer protagonistes les persones i que totes elles puguin entendre i gaudir els museus d’avui.

Per a provocar el canvi d’aquesta nova consciència, es convoca aquest Edcamp Online de Museus i Accessibilitat. 

L'Edcamp es durà a terme el proper 19/02/2022 i es farà en format online a través de videoconferències simultànies. La proposta de temes de conversa es realitzarà previ a l'Edcamp.Des d’avui fins al 16 de febrer es pot accedir al Padlet i proposar què es vol compartir com a tema de conversa. L’equip organitzador de l’Edcamp Museus i Educació organitzarà aquests temes per crear el mapa de sessions amb els enllaços a les videoconferències per tal de compartir-ho amb abans del 17 de febrer. La idea és que així les participants puguin pensar en quina conversa els interessa més participar ja disposin del link per accedir-hi.

Aquest Edcamp és impulsat per l'equip organitzador compost per membres dels següents museus i entitats:
Programa
  • 9.30 - 9.40 h Comprovació de connexions
  • 9.40 - 10 h Benvinguda i presentació (videoconferència conjunta)
  • 10 - 10.55 h 1ª sessió de conversa (videoconferències simultànies)
  • 10.55 - 11.05 h Canvi de sessió, cafè/té
  • 11.05 - 12 h 2ª sessió de conversa (videoconferències simultànies)
  • 12 - 12.20/12.30 h Tancament i cloenda (videoconferència conjunta)

Tags: