Agenda | Gestió cultural

25-10-2021 fins al 30-10-2021

Formació online. Estratègies de col·laboració entre agents culturals en el nou context

Formació els dies 25, 29 i 30 de novembre de 17.30 h a 19 h
25-10-2021 fins al 30-10-2021
Localització: Online
Data de publicació: 29-10-2021
Nova formació online de Bissap. Aquesta formació s'impartirà en castellà.

Vivim en una societat que es caracteritza per la globalització i la incertesa. En el nou context, la transició digital i l’especialització són dos factors claus d’eficiència i competitivitat. El sector cultural, format majoritàriament per petits operadors, veu com les administracions públiques fan un pas enrere en el finançament de la seva activitat i temen pel seu futur. Molts experts consideren que, a diferència d’altres sectors productius, la solució no passa per la concentració empresarial que comportaria una notable pèrdua de riquesa creativa i biodiversitat. A més, les estructures de gran dimensió cada vegada tenen més dificultats per a adaptar-se als continus canvis de context.

Sembla que la solució exigeix treballar en xarxa. Els agents culturals petits poden trobar en les xarxes col·laboratives els mateixos factors d’eficiència i sostenibilitat que, en el seu moment, aportaven les estructures de gran grandària, entre els quals es pot destacar la capacitat de generar economies d’escala i de diversificar el risc. Per a avançar en aquest camí fa falta que els agents culturals siguin capaços de desenvolupar estratègies col·laboratives amb altres agents.

Pels arguments exposats, ens podem formular diverses preguntes: Quins beneficis reals comporta treballar en xarxes de col·laboració? En quins àmbits podem col·laborar? Quines modalitats de col·laboració podem establir? Quins riscos i dificultats comporta la col·laboració entre agents? Com ha de ser el procés d’explorar i establir una estratègia de col·laboració win-win?

Programa
  1. El nou context: globalització, incertesa, transició digital i especialització.
  2. El sector cultural: atomització, aposta per la diversitat creativa i resistència a la concentració empresarial.
  3. Beneficis de les estratègies de col·laboració: reducció de costos estructurals, especialització i posicionament. Diversificació del risc.
  4. Dificultats i riscos: por a la pèrdua d’identitat, conflicte d’interessos, desacord, dominació.
  5. El mapa de posicionament: variables, identificació de PV similars, estratègia competitiva i col·laborativa.
  6. Àmbits de col·laboració: producció de serveis i activitats, comercialització en el mercat, prestació de serveis a les administracions públiques.
  7. Modalitats de col·laboració: estratègica (joint venture) i operativa (ocasional o regular).
  8. El procés d’explorar i acordar una col·laboració win-win: formular una proposta, explorar complementarietat i compatibilitat, crear un clima de confiança, posar en comú els beneficis buscats, explorar opcions, analitzar els seus avantatges i inconvenients i jerarquitzar-les, formular un acord.
  9. Les xarxes col·laboratives: pla d’acció, governança, estructura operativa.

Tags: