El treball col·laboratiu en xarxa
Formació online
Detall Cursos i tallers
Salgado | Data d'inici 13/04/2021 | Inscripció Tancada | Sense places disponibles
Descripció
El treball col·laboratiu en xarxa s'ha convertit en un imperatiu, i hi ha molts enfocaments i perspectives per abordar-la. Aquest curs introdueix principis i pràctiques natives digitals de la cultura d'Internet, i això vol dir que són robustes, pragmàtiques, i molt cost-efectives. En aquest curs no s’aborden les últimes tendències tecnològiques, o els últims models de servei o de negoci: es tracta d'aprendre com estar al dia i com aprofitar aquests canvis de forma constant.

Treballar col·laborativament en xarxa amb pràctiques natives digitals ha mostrat ser molt efectiu a l'hora de resoldre aspectes de flux òptim de la informació i el coneixement, el treball col·laboratiu entre persones i equips distribuïts, el reforç de la reputació digital de l'equip i de l'organització, i el lideratge relacional en xarxes i ecosistemes.

Objectius generals:
  • Identificar iniciatives, projectes i la conformació orgànica d'equips de treball col·laboratius
  • Desenvolupar capacitats d'articulació digital de persones
  • Comunicar i documentar processos de treball digital deslocalitzat i en treball de xarxa col·laborativa
Estructura:
  • Introducció a la pràctica organitzacional en la societat-xarxa
  • El flux òptim d'informació i coneixement a la xarxa
  • Per què treballar en xarxa: el valor que generem i aportem a la xarxa. El valor que ens aporta la xarxa. 
  • Mirant l’ecosistema: la política d'aliances pel treball en xarxa.
  • Estratègia de comunicació
  • Exercici pràctic: iniciar un projecte en xarxa 
  • El cercle de l’apropiació. El ritme de treball en “beta” (Com planifiquem el treball?)

Metodologia:
Aquest taller es basa en l'aproximació "aprendre fent". Anirem introduint conceptes teòrics, per anar-los aplicant sobre la marxa al disseny de la nostra realitat.

Aquest taller requereix que el participant disposi d'ordinador personal o tauleta, a més de per connectar-se a la sessió, per anar experimentant i aplicant els coneixements del taller. No es requereix cap coneixement informàtic previ més enllà del nivell d'usuari comú.
Coneixement
No es requereix cap coneixement informa?tic previ me?s enlla? del nivell d'usuari comu?.
Badges i certificacions
Les persones assistents a la formació podran demanar un certificat d'assistència on hi constin les dates i la durada del curs. Les persones que no es connectin a la sessió a l'hora i data acordades no podran sol·licitar aquest certificat.
Participen
Sergio Salgado
Consultor de comunicació i assessor polític per a diverses organitzacions. Participa en diversos projectes d'activisme i membre de Xnet, plataforma que treballa en àmbits relacionats amb els drets digitals, la democràcia en xarxa, la lluita contra la corrupció i la defensa del Internet i el seu ús per a l'autoorganització i la transformació social. Xnet és el viver on sorgeixen moltes de les pràctiques innovadores que presenta a la seves formacions. Va ser coautor amb Simona Levi de l’obra de teatre "Convertir-se en banquer" i el llibre "Votar i cobrar".
Preguntes Freqüents
Quan rebré l'enllaç per a connectar-me a la formació online?

Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió. Normalment s'envia entre 6 i 24h abans de l'inici de la formació.

Amb quina plataforma s'imparteixen les formacions online?

Les activitats online normalment s'imparteixen de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. En cas que no sigui aquesta aplicació, s'especificarà la plataforma a la informació del curs.

Necessito instal·lar-me alguna aplicació per a connectar-me?

En cas que l'aplicació s'imparteixi amb Google Met, no cal instal·lar-te res si et connectes a través de l'ordinador. T'enviarem un enllaç per correu electrònic i només t'hi has de connectar. Només en cas que et connectis a través del mòbil t'hauràs d'instal·lar l'aplicació de Google Meet o GMail prèviament.

Necessito càmera i micròfon per a fer les formacions online?

Per a les formacions online recomanem sempre disposar de càmera i micròfon per a connectar-se a les sessions. Tot i que no és obligatori, és més fàcil per a la persona que imparteix la formació empatitzar i connectar amb les cares que amb una pantalla negra. El micròfon acostuma a estar mutejat i només caldrà que l'obris per a intervenir.

Quin certificat obtindré quan acabi el curs?

En cas que hagis assistit a la totalitat del curs, un cop finalitzat, pots sol·licitar a través de correu electrònic un certificat d'assistència de la formació, on s'especifiquen les dates, el títol de la formació i el número d'hores.


Les persones que no es connectin a la sessió a l'hora i data acordades no podran sol·licitar aquest certificat.