Formació on-line: Licitacions en l'àmbit de la cultura
Com funcionen les licitacions? Taller pràctic per conèixer els aspectes clau per presentar- se a licitacions d’àmbit cultural.
Detall Cursos i tallers
Data d'inici 01/04/2020 | Inscripció Tancada | Sense places disponibles
Descripció
Aquesta formació s'impartirà on-line

Objectius generals de l’activitat:
 • Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions
 • Desenvolupar estratègies de millora de les proposicions

Objectius específics de l’activitat:
 • Conèixer el funcionament ordinari de la contractació pública
 • Saber desenvolupar el projecte segons els criteris d’adjudicació
 • Donar compliment a totes les obligacions documentals
 • Conèixer estratègies d’intercooperació i col·laboració per a la presentació a licitacions
 • Saber ponderar els criteris
Coneixement
Temari complert:
 • En què consisteixen les licitacions?
 • Quines tipologies de procediments i contractes hi ha?
 • El plec de condicions administratives
 • El plec de condicions tècniques
 • La documentació administrativa
 • La solvència tècnica i econòmica
 • Integració de solvència i la UTE
 • Procés de presentació. Els sobres.
 • El RELI
 • Anàlisi dels criteris de valoració. Automàtics, de valor.
 • Les mesures especials d’execució
 • Què cal tenir en compte per presentar l'oferta econòmica. Valors anormals i fórmula ponderada.
Ponent: Marc Vilanova
Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona i amb formació especialitzada en finançament públic, procediments de subvenció i licitacions, polítiques de joventut, gestió d’entitats i desenvolupament de plans d’igualtat. Té més de 15 anys d’experiència com a gestor tècnic d’entitats, direcció i recerca de finançament. És assessora en matèria de subvencions i licitacions a FACTO col·laborant i acompanyant a entitats i administracions en processos de subvencions, licitacions i de compra pública responsable.